==========================================

Drodzy Rodzice

Drodzy Uczniowie

W dniach od 16 do 25 marca 2020r. zgodnie z decyzją Ministra Edukacji Narodowej funkcjonowanie Szkoły Podstawowej nr 29 zostaje czasowo ograniczone. W w/w okresie zajęcia dydaktyczno-wychowawcze i zajęcia opiekuńcze zostają zawieszone.

W związku z powyższym zwracam się z prośbą o szczególną wrażliwość dotyczącą wszystkich kwestii związanych z bezpieczeństwem zdrowotnym. Dlatego też proszę by rygorystycznie przestrzegać zasad higieny i czystości miejsc, w których się przebywa. Za optymalne rozwiązanie uznane jest pozostanie w domu i ograniczenie kontaktów.

          Zgodnie ze wskazaniami Ministerstwa Edukacji Narodowej i Ministra Zdrowia zwracam uwagę, na to, aby unikać miejsc gdzie są duże skupiska ludzi tzn. komunikacji miejskiej, kin, teatrów, sal koncertowych jak również centrów handlowych. W obecnej sytuacji za niewłaściwe można uznać spotykanie się w grupach na małych przestrzeniach.

Pragnę zwrócić uwagę, aby czas spędzony w domu wykorzystać w sposób mądry i rozważny.
Za dobre rozwiązanie można uznać skoncentrowanie się na czytaniu, nauce, powtarzaniu materiału, zgłębianiu zagadnień już poznanych i zrealizowanych, jak również zapoznaniu
z nowymi treściami. Realizując te założenia rekomenduję korzystanie z darmowej platformy Ministerstwa Edukacji Narodowej epodręczniki.pl, gdzie udostępniono e-materiały, które mogą być wykorzystane przez nauczycieli lub do samodzielnej nauki przez uczniów, gdyż są zgodne
z aktualną podstawą programową. Należy pamiętać, że czasowe ograniczenie funkcjonowania szkoły nie może oznaczać dni wolnych od nauki. Zachęcam do komunikowania się w sposób najbardziej bezpośredni poprzez:

- dziennik elektroniczny,

- stronę internetową szkoły,

- e-mail nauczycieli, którzy takowy udostępnią w razie potrzeby.

 

 

 

                                                                                                              Z poważaniem

                                                                                                    mgr Monika Jagodzińska

                                                                                                              Dyrektor szkoły

-----------------------------------------

Szanowni Państwo

W związku z decyzją Ministra Edukacji Narodowej o nieprowadzeniu przez przedszkola, szkoły i placówki oświatowe zajęć dydaktyczno-wychowawczych od 12.03.2020r. do 25.03.2020r. z powodu zapobiegania rozprzestrzenianiu się koronawirusa informuję, że w dniach 12 i 13 marca 2020r. w szkole zostaną zorganizowane zajęcia opiekuńcze.

Ze względu na zminimalizowanie potencjalnych zakażeń zwracam się do Państwa z prośbą o zapewnienie opieki 

nad uczniami i w miarę możliwości pozostawienie ich w domu.
Zawiadamiam również, że obiady w dniach 12-25 marca 2020r. nie będą wydawane.
Od poniedziałku tj. 16.03.2020r. uczniowie nie przychodzą do szkoły.

 

Wszystkie informacje dotyczące zawieszenia zajęć zostały umieszczone
pod adresem
www.gov.pl

 

Z poważaniem

mgr M. Jagodzińska

Dyrektor szkoły

WITAMY NA STRONIE SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 29
Z ODDZIAŁAMI SPORTOWYMI
IM. ALFREDA SZKLARSKIEGO
w Dąbrowie Górniczej 

SZKOŁA NOWOCZESNA , PRZYJAZNA,PROEUROPEJSKA ,
RÓŻNORODNOŚĆ JĘZYKOWA,
JEDEN Z NAJNOWOCZEŚNIEJSZYCH SZKOLNYCH
OBIEKTÓW SPORTOWYCH NA ŚLĄSKU


Tylko w naszej szkole masz możliwość
rozwoju sportowego w klasach :


  - oddział sportowy o profilu pływackim (dziewczęta, chłopcy)

  - oddział sportowy o profilu siatkarsko (dziewczęta) – koszykarskim ( chłopcy)


Szkoła Podstawowa nr 29 z Oddziałami Sportowymi im. Alfreda Szklarskiego


ul.Gustawa Morcinka 4
41-303 Dąbrowa Górnicza
sp29dg@onet.pl
NIP 629-22-30-743

Projekty i programy realizowane w naszej szkole


Partnerzy naszej szkoły