==========================================================================================

=====================================================

Regulamin funkcjonowania szkoły z załącznikami

Regulamin funkcjonowania szkoły -2020-2021.docx
zał. nr 1 Wykaz przydzielonych sal lekcyjnych (1).docx
zał. nr 2 Procedura wydzielenia stref w czasie przerw (1).doc
zał. nr 3 Harmonogram przerw.docx
zał. nr 4 Pocedury- obiekt sportowy.docx
zał. nr 5 Procedura zajęcia opiekuńczo wychowawcze szkoła.docx
zał. nr 6 Biblioteka szkolna -procedury.docx
zał. 7 Procedura wydawania posiłków..docx
zał. nr 8 Procedura postępowania w razie podejrzenia zarażenia.doc

WITAMY NA STRONIE SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 29
Z ODDZIAŁAMI SPORTOWYMI
IM. ALFREDA SZKLARSKIEGO
w Dąbrowie Górniczej 

SZKOŁA NOWOCZESNA , PRZYJAZNA,PROEUROPEJSKA ,
RÓŻNORODNOŚĆ JĘZYKOWA,
JEDEN Z NAJNOWOCZEŚNIEJSZYCH SZKOLNYCH
OBIEKTÓW SPORTOWYCH NA ŚLĄSKU


Tylko w naszej szkole masz możliwość
rozwoju sportowego w klasach :


  - oddział sportowy o profilu pływackim (dziewczęta, chłopcy)

  - oddział sportowy o profilu siatkarsko (dziewczęta) – koszykarskim ( chłopcy)


Szkoła Podstawowa nr 29 z Oddziałami Sportowymi im. Alfreda Szklarskiego


ul.Gustawa Morcinka 4
41-303 Dąbrowa Górnicza
sp29@edu.dabrowa-gornicza.pl
NIP 629-22-30-743

Projekty i programy realizowane w naszej szkole


Partnerzy naszej szkoły