Szkoła Podstawowa nr 29 

w Dąbrowie Górniczej

Artystycznie w świetlicy szkolnej  

           Świetlica szkolna to miejsce, w którym można spędzić czas przed lub po lekcjach, a także w czasie przerw śródlekcyjnych. Ze względu na dużą przestrzeń w miejscu tym odbywają się również prelekcje dla rodziców, uroczystości szkolne, konkursy i spotkania z ciekawymi ludźmi (ostatnio wraz z przedstawicielami dąbrowskiej Policji odwiedzili nas Sznupek i bóbr Dąbrowiak). Kierownik świetlicy przyjmuje wpłaty za obiady szkolne. W czasie dni wolnych od zajęć dydaktycznych nauczyciele pełnią tam dyżury opiekuńczo – wychowawcze, a w czasie ferii letnich i zimowych odbywają się półkolonie. Świetlica wyposażona jest w gry planszowe, zabawki, sprzęt audiowizualny, a pomoce te wykorzystywane są do wspólnego odrabiania lekcji czy po prostu gier i zabaw. Nauczyciele świetlicy organizują również zajęcia artystyczne wg następującego harmonogramu:

        Zajęcia umuzykalniające: 9.00 – 9.45   poniedziałek
        Zajęcia plastyczne:           9.00 – 9.45   wtorek                                                                                                                                
        Zajęcia teatralne:             10.00 – 10.45 czwartek

W bieżącym roku szkolnym opiekę nad dziećmi i młodzieżą w świetlicy sprawują:

Mgr Urszula Nowacka- kierownik świetlicy
Mgr Katarzyna Czyżewska
Mgr Małgorzata Purzyńska
Mgr Wioleta Holi
Mgr Beata Kolka
Mgr Bożena Kadłubiec
Mgr Justyna Warchala- Chmielewska
Mgr Dominika Sankowska

                Świetlica czynna jest od poniedziałku do piątku w godzinach 6.30 – 17.00
                    i znajduje się w segmencie C, 1 piętro (obok biblioteki)


 

WPŁATY NA OBIADY SZKOLNE

 

wrzesień  2020

 

Uczniowie : 13dni x 3,70 = 48,10 zł.

 

Personel   :13 dni x 6,70 =87,10 zł.

 

Obiady będą wydawane od 14 września

 

 Opłaty za korzystanie z posiłków wnosi się z góry, w okresach miesięcznych w nieprzekraczalnym terminie do 10-tego dnia każdego miesiąca (koszt jednego obiadu wynosi 3,70zł) .

Obowiązuje data wpływu na konto szkoły . wpłat należy dokonywać            w terminie od 1.09-10.09.2020 r.

 

Opłat za posiłki należy dokonywać:

- u kierownika świetlicy
- przelewem na rachunek bankowy szkoły

Według deklaracji złożonej u kierownika świetlicy.

 

 GETIN NOBLE BANK NR 78 1560 0013 2005 5749 6000 0002

Opis przelewu:

Nazwa odbiorcy: Szkoła Podstawowa nr 29 z Oddziałami Sportowymi im. A. Szklarskiego , ul. Morcinka 4, 41-303 Dąbrowa Górnicza

Nazwa zleceniodawcy: imię i nazwisko, adres wpłacającego

Tytułem: żywienie/ miesiąc i rok/ imię i nazwisko dziecka/klasa/kwota

W przypadku rodzeństwa należy opisać kwoty wpłat za każde dziecko.

 

 

 

                                                Urszula Nowacka – kierownik świetlicy
BEZPIECZNA
I
PRZYJAZNA

ŚWIETLICA SZKOLNA
W naszej szkole w ramach kampanii zrealizowano następujące działania : Bezpieczna i przyjazna świetlica. Świetlica szkolna znalazła się wśród laureatów i otrzymała Certyfikat potwierdzający przyznanie tytułu.


Obok przedstawiamy zdjęcie certyfikatu.

Dokumenty do pobrania: