Miejski Konkurs Fotograficzny

Miejski Konkurs Fotograficzny

,, Barwy jesieni – jesienny spacer”

Rozstrzygnięty

 29 października  2021 roku Komisja konkursowa wyłoniła zwycięzców

w Świetlicowym Miejskim Konkursie Fotograficznym

,, Barwy jesieni – jesienny spacer”

 

Niezwykle trudno było rozstrzygnąć konkurs, ponieważ wszystkie prace były doskonałe i wszystkim należą się wielkie GRATULACJE.

 

Zwycięzcami zostali:

 

W kategorii klas I-III

I miejsce – Jakub Pogoński   - SP nr 34

II miejsce – Tymoteusz Sodo – SP nr 29

III miejsce – Wach Jakub – SP nr 18

 

W kategorii klas IV-VII

I miejsce - Hanna Jaros - SOSW

II miejsce –– Borda Borys - SP nr29

III miejsce – Natalia Czernikowska - SP nr29


WPŁATY NA OBIADY SZKOLNE


Listopad    2021

 

Uczniowie : 20 dni x 3,70 = 74,00 zł.

 Personel   : 20 dni x 6,70 =134,00 zł.

  Opłaty za korzystanie z posiłków wnosi się z góry, w okresach miesięcznych   w nieprzekraczalnym terminie do 10-tego dnia każdego miesiąca (koszt jednego obiadu wynosi 3,70zł) .

Obowiązuje data wpływu na konto szkoły .

Wpłat należy dokonywać  w terminie od 02.11.-10.11.2021 r. 

 Proszę o wpłatę dokładnie  taką, jaka jest podana –74,00 zł.. 

Opłat za posiłki należy dokonywać:

-  przelewem na rachunek bankowy szkoły

 

 GETIN NOBLE BANK NR 78 1560 0013 2005 5749 6000 0002

Opis przelewu:

Nazwa odbiorcy: Szkoła Podstawowa nr 29 z Oddziałami Sportowymi im. A. Szklarskiego , ul. Morcinka 4, 41-303 Dąbrowa Górnicza

Nazwa zleceniodawcy: imię i nazwisko, adres wpłacającego

Tytułem: żywienie/ miesiąc i rok/ imię i nazwisko dziecka/klasa/kwota

W przypadku rodzeństwa należy opisać kwoty wpłat za każde dziecko. 

Nieobecność na obiadach należy zgłaszać telefonicznie 

( 32) 2688602 wew.122

Odpis obowiązuje od następnego dnia po zgłoszeniu.

 

                                                                                                                                                                                               Urszula Nowacka – kierownik świetlicy

bankowe wpłaty (1).doc
karta zgłoszenia dziecka do świetlicy.doc

Artystycznie w świetlicy szkolnej  

           Świetlica szkolna to miejsce, w którym można spędzić czas przed lub po lekcjach, a także w czasie przerw śródlekcyjnych. Ze względu na dużą przestrzeń w miejscu tym odbywają się również prelekcje dla rodziców, uroczystości szkolne, konkursy i spotkania z ciekawymi ludźmi (ostatnio wraz z przedstawicielami dąbrowskiej Policji odwiedzili nas Sznupek i bóbr Dąbrowiak). Kierownik świetlicy przyjmuje wpłaty za obiady szkolne. W czasie dni wolnych od zajęć dydaktycznych nauczyciele pełnią tam dyżury opiekuńczo – wychowawcze, a w czasie ferii letnich i zimowych odbywają się półkolonie. Świetlica wyposażona jest w gry planszowe, zabawki, sprzęt audiowizualny, a pomoce te wykorzystywane są do wspólnego odrabiania lekcji czy po prostu gier i zabaw. Nauczyciele świetlicy organizują również zajęcia artystyczne wg następującego harmonogramu:

        Zajęcia um

ZAJĘCIA ARTYSTYCZNE

odbywające się w świetlicy szkolnej

 

poniedziałek 10.00

zajęcia teatralne

wtorek 9.00

zajęcia plastyczne

środa 9.00

zajęcia ruchowe

piątek   9.00

zajęcia umuzykalniające

 


W bieżącym roku szkolnym opiekę nad dziećmi i młodzieżą w świetlicy sprawują:

Mgr Urszula Nowacka- kierownik świetlicy
Mgr Katarzyna Czyżewska
Mgr Małgorzata Purzyńska
Mgr Wioleta Holi
Mgr Beata Kolka
Mgr Bożena Kadłubiec
Mgr Justyna Warchala- Chmielewska
Mgr Dominika Sankowska

                Świetlica czynna jest od poniedziałku do piątku w godzinach 6.30 – 17.00
                    i znajduje się w segmencie C, 1 piętro (obok biblioteki)

BEZPIECZNA
I
PRZYJAZNA

ŚWIETLICA SZKOLNA
W naszej szkole w ramach kampanii zrealizowano następujące działania : Bezpieczna i przyjazna świetlica. Świetlica szkolna znalazła się wśród laureatów i otrzymała Certyfikat potwierdzający przyznanie tytułu.


Obok przedstawiamy zdjęcie certyfikatu.

Dokumenty do pobrania: