WPŁATY NA OBIADY SZKOLNE

 

Czerwiec     2022

 

Uczniowie : 16 dni x 3,70 = 59,20 zł.

 

Personel   : 16 dni x 6,70 =107,20zł.

 

 

 Opłaty za korzystanie z posiłków wnosi się z góry, w okresach miesięcznych   w nieprzekraczalnym terminie do 10-tego dnia każdego miesiąca (koszt jednego obiadu wynosi 3,70zł) .

 

Obowiązuje data wpływu na konto szkoły .

Wpłat należy dokonywać  w terminie od 01.06.-10.06.2022 r.

 

 

Opłat za posiłki należy dokonywać:

-  przelewem na rachunek bankowy szkoły

 

 GETIN NOBLE BANK NR 78 1560 0013 2005 5749 6000 0002

Opis przelewu:

Nazwa odbiorcy: Szkoła Podstawowa nr 29 z Oddziałami Sportowymi im. A. Szklarskiego , ul. Morcinka 4, 41-303 Dąbrowa Górnicza

Nazwa zleceniodawcy: imię i nazwisko, adres wpłacającego

Tytułem: żywienie/ miesiąc i rok/ imię i nazwisko dziecka/klasa/kwota

W przypadku rodzeństwa należy opisać kwoty wpłat za każde dziecko.

 

 

Nieobecność na obiadach należy zgłaszać telefonicznie

                            ( 32) 2688602 wew.122

Odpis obowiązuje od następnego dnia po zgłoszeniu.

 

                                                Urszula Nowacka – kierownik świetlicy

 

 

bankowe wpłaty (1).doc
karta zgłoszenia dziecka do świetlicy.doc

Artystycznie w świetlicy szkolnej  

           Świetlica szkolna to miejsce, w którym można spędzić czas przed lub po lekcjach, a także w czasie przerw śródlekcyjnych. Ze względu na dużą przestrzeń w miejscu tym odbywają się również prelekcje dla rodziców, uroczystości szkolne, konkursy i spotkania z ciekawymi ludźmi (ostatnio wraz z przedstawicielami dąbrowskiej Policji odwiedzili nas Sznupek i bóbr Dąbrowiak). Kierownik świetlicy przyjmuje wpłaty za obiady szkolne. W czasie dni wolnych od zajęć dydaktycznych nauczyciele pełnią tam dyżury opiekuńczo – wychowawcze, a w czasie ferii letnich i zimowych odbywają się półkolonie. Świetlica wyposażona jest w gry planszowe, zabawki, sprzęt audiowizualny, a pomoce te wykorzystywane są do wspólnego odrabiania lekcji czy po prostu gier i zabaw. Nauczyciele świetlicy organizują również zajęcia artystyczne wg następującego harmonogramu:

        Zajęcia um

ZAJĘCIA ARTYSTYCZNE

odbywające się w świetlicy szkolnej

 

poniedziałek 10.00

zajęcia teatralne

wtorek 9.00

zajęcia plastyczne

środa 9.00

zajęcia ruchowe

piątek   9.00

zajęcia umuzykalniające

 


W bieżącym roku szkolnym opiekę nad dziećmi i młodzieżą w świetlicy sprawują:

Mgr Urszula Nowacka- kierownik świetlicy
Mgr Katarzyna Czyżewska
Mgr Małgorzata Purzyńska
Mgr Wioleta Holi
Mgr Beata Kolka
Mgr Bożena Kadłubiec
Mgr Justyna Warchala- Chmielewska
Mgr Dominika Sankowska

                Świetlica czynna jest od poniedziałku do piątku w godzinach 6.30 – 17.00
                    i znajduje się w segmencie C, 1 piętro (obok biblioteki)

BEZPIECZNA
I
PRZYJAZNA

ŚWIETLICA SZKOLNA
W naszej szkole w ramach kampanii zrealizowano następujące działania : Bezpieczna i przyjazna świetlica. Świetlica szkolna znalazła się wśród laureatów i otrzymała Certyfikat potwierdzający przyznanie tytułu.


Obok przedstawiamy zdjęcie certyfikatu.

Dokumenty do pobrania: