deklaracja obiadowa 2022.doc
karta zgłoszenia dziecka do świetlicy.doc

Artystycznie w świetlicy szkolnej  

           Świetlica szkolna to miejsce, w którym można spędzić czas przed lub po lekcjach, a także w czasie przerw śródlekcyjnych. Ze względu na dużą przestrzeń w miejscu tym odbywają się również prelekcje dla rodziców, uroczystości szkolne, konkursy i spotkania z ciekawymi ludźmi (ostatnio wraz z przedstawicielami dąbrowskiej Policji odwiedzili nas Sznupek i bóbr Dąbrowiak). Kierownik świetlicy przyjmuje wpłaty za obiady szkolne. W czasie dni wolnych od zajęć dydaktycznych nauczyciele pełnią tam dyżury opiekuńczo – wychowawcze, a w czasie ferii letnich i zimowych odbywają się półkolonie. Świetlica wyposażona jest w gry planszowe, zabawki, sprzęt audiowizualny, a pomoce te wykorzystywane są do wspólnego odrabiania lekcji czy po prostu gier i zabaw. Nauczyciele świetlicy organizują również zajęcia artystyczne wg następującego harmonogramu: 

Zajęcia artystyczne w świetlicy

Poniedziałek

Zajęcia czytelnicze

Wtorek

Zajęcia teatralne

Środa

Zajęcia ruchowe

Czwartek

Zajęcia plastyczne

Piątek

Zajęcia umuzykalniające

 

 

W bieżącym roku szkolnym opiekę nad dziećmi i młodzieżą w świetlicy sprawują:

mgr Urszula Nowacka- kierownik świetlicy

mgr Katarzyna Czyżewska
mgr Małgorzata Purzyńska
mgr Wioleta Holi                                                                                                        mgr Ewa Noga                                                                                                           mgr Barbara Wojciechowska                                                                                mgr Justyna Warchala-Chmielewska                                                                mgr Justyna Ferek        

BEZPIECZNA
I
PRZYJAZNA

ŚWIETLICA SZKOLNA
W naszej szkole w ramach kampanii zrealizowano następujące działania : Bezpieczna i przyjazna świetlica. Świetlica szkolna znalazła się wśród laureatów i otrzymała Certyfikat potwierdzający przyznanie tytułu.


Obok przedstawiamy zdjęcie certyfikatu.

Dokumenty do pobrania: