Dyrekcja


mgr Monika Jagodzińska

Dyrektor Szkoły Podstawowej nr 29 z Oddziałami Sportowymi im. Alfreda Szklarskiego


mgr Andrzej Krowicki

Wicedyrektor Szkoły Podstawowej nr 29 z Oddziałami Sportowymi im. Alfreda Szklarskiego


mgr Beata Kaczmarzyk

Wicedyrektor Szkoły Podstawowej nr 29 z Oddziałami Sportowymi im. Alfreda Szklarskiego