Konsultacje stacjonarne!!!

Harmonogram konsultacji stacjonarnych dla klas VIII-2020-2021.docx
Procedury-konsultacje stacjonarne kl. VIII SP 29 2020-2021.docx

PRÓBNY EGZAMIN ÓSMOKLASISTY WAŻNE INFORMACJE!!!

Informacja dla ucznia i rodzica-próbny egzamin 17-19.03.2021.docx
zał. nr 1 - próbny egzamin - rozmieszczenie uczniów w salach.docx
Procedury w przypadku podejrzenia zakażenia Covid-19-próbny egzamin.docx

Harmonogram konsultacji klas VIII 01-02-2021.doc

20200820 E8 EM Komunikat o harmonogramie.pdf
2020-12-29 E8 Informacja 2020_2021 AKTUALIZACJA.pdf
załącznik nr 1 wymagania egzaminacyjne -Egzamin klas VIII 2020-2021.pdf
20200820 E8 EM Komunikat o przyborach.pdf