Godziny dostępności dla uczniów i rodziców zgodnie z art. 42 ust 2f Ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. 

Karta Nauczyciela(tj Dz.U.2021, poz 1762 ze zm)

Godziny dostępności dla uczniów i rodziców (1).doc

W przypadku konsultacji dla uczniów należy umówić się na nie w dniu poprzedzającym termin.

Konsultacje dla rodziców odbywają się zgodnie z Planem Pracy Rady Pedagogicznej. Wyjątkowo w kwietniu konsultacje dla rodziców będą 19.04.2023 r.