Certyfikat

Jako szkoła czynnie uczestnicząca w programie Instaling, otrzymaliśmy
certyfikat.


Program INSTA.LING


Od września 2021 uczniowie naszej szkoły mogą doskonalić znajomość słownictwa z języków obcych za pomocą aplikacji do nauki słówek Insta.Ling. W pierwszym roku pracy z tym programem był to tylko język angielski, a obecnie także język hiszpański.

Insta.Ling jest stroną WWW do nauki słówek języków obcych oraz ortografii języka polskiego. Staje się on coraz bardziej popularnym i skutecznym narzędziem pracy wielu uczniów i nauczycieli. Nauczyciel przydziela słówka z przerabianego w szkole materiału, a uczniowie razem z Insta.Ling powtarzają je w domu. Nauczyciel i rodzice dostają szczegółowe raporty o systematyczności pracy ucznia i jego postępach w nauce, a Insta.Ling dba, aby powtórki słówek były dostosowane indywidualnie do potrzeb ucznia. Uczestnictwo w Programie Insta.Ling dla Szkół daje bezpłatny dostęp do systemu dla nauczyciela, uczniów i rodziców.