Uwaga uczniowie,


W dniu 23 kwietnia 2022 roku w godz. 8:00 – 14:00 (sobota) w naszej szkole przeprowadzone będą egzaminy na kartę rowerową.

Przypominamy, że zgodnie z obowiązującymi przepisami uczeń szkoły podstawowej, który ukończył 10 lat może przystąpić do egzaminu na kartę rowerową. Składa się on z dwóch części: teoretycznej i praktycznej, a sposób jego przeprowadzania określa Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 12 kwietnia 2013 roku w sprawie uzyskiwania karty rowerowej.

Warunkiem przystąpienia dziecka do egzaminu jest wyrażenie pisemnej zgody rodzica lub opiekuna na arkuszu zaliczeń ucznia (arkusz do pobrania na stronie internetowej naszej szkoły lub do pobrania w Sekretariacie szkoły).

Pamiętajmy o tym, że aby przystąpić do części praktycznej egzaminu, należy wcześniej zaliczyć część teoretyczną. Uczniowie mogą skorzystać z roweru szkolnego lub posiadać własny.

Konieczne są wcześniejsze zapisy. Zgłoszenia przyjmowane są (do 21.04.2022) u nauczycieli p. Joanny Szmigiel-Wolskiej, p. Małgorzaty Makieły-Kocjan oraz p. Anny Tokarz. Egzaminy są bezpłatne i będą się odbywały w trakcie lekcji.

Z poważaniem
Anna Tokarz

arkusz_MEN-VI_28_rower.pdf