KARTA PRACY NAUCZYCIELA - str 1 (2).doc

 

POMOC PSYCHOLOGICZNA DLA CZŁONKÓW ZNP


        Zarząd Okręgu Śląskiego ZNP organizuje nową formę bezpłatnego wsparcia dla członków ZNP, mianowicie indywidulaną pomoc psychologiczną świadczoną przez psychologa Panią Magdalenę Lipniak.

        Konsultacje z Panią Psycholog odbywać się będą telefonicznie w:

- poniedziałki w godz. od 16.00 - ej do 19 - ej

- wtorki w godz. od 8.00 - ej do 10 - ej.

Procedura skorzystania z pomocy psychologicznej:

1.     Zainteresowany pomocą psychologiczną członek ZNP kontaktuje się z Pracownikiem Sekretariatu Oddziału ZNP w Dąbrowie Górniczej w celu podania imienia, nazwiska                 i numeru telefonu do konsultacji.

2.     Pracownik Sekretariatu Oddziału ZNP w Dąbrowie Górniczej zgłasza - do siedziby Okręgu Śląskiego ZNP - osobę chętną do skorzystania z pomocy psychologicznej, potwierdzając jej przynależność związkową i pozyskuje informację co do dnia konsultacji.

3.     Pracownik Sekretariatu Oddziału ZNP w Dąbrowie Górniczej potwierdza telefonicznie członkowi ZNP dzień konsultacji.

4.     Pani Psycholog dzwoni na podany przez członka ZNP numer telefonu.

 

Zgodnie z wytycznymi Zarządu Okręgu Śląskiego proszę Prezesów Ognisk ZNP    

                o niezwłoczne przesłanie informacji członkom Ogniska ZNP.

 

Członków ZNP zainteresowanych indywidualnym wsparciem psychologicznym proszę natomiast o telefoniczne zgłoszenia do piątku 16 kwietnia.

 

Prezes Oddziału ZNP w Dąbrowie Górniczej

                                                                                          Dorota Nowak - Bobrowska

Załącznik bez tytułu 00219.pdf


Oświadczenie na poddanie się badaniu w kierunku wirusa SARS-CoV-2

wzór - zgoda.docx

==============================================================

Dofinansowanie dla nauczycieli na zakup sprzętu szczegóły poniżej:

dofinansowanie dla nauczycieli.docx
Wzór_wniosku_o_dofinansowanie_składanego_przez_nauczyciela (2).docx

============================================================================================

================================================================

Arkusze obserwacji:

ARKUSZ oserwacji nauczyciela.doc
Obserwacja uroczystości szkolnej.doc

----------------------------------------------------------------------------------

INFORMACJA O DOFINANSOWANIU DO ŚWIĄT Z ZFŚS 

Dyrektor Szkoły Podstawowej nr 29 z Oddziałami Sportowymi informuje, że wnioski na dofinansowanie do ŚWIĄT przyjmowane będą w formie mailowej na adres sp29dg@onet.pl w terminie do 15.11.2020r. na druku dostępnym do pobrania poniżej

WNIOSEK ZFŚS.docx

Pakiet informacyjny dotyczący konkursów przedmiotowych

Zaktualizowane regulaminy konkursów przedmiotowych !!!

angielski.pdf
fizyka.pdf
matematyka.pdf
hiszpanski.pdf
historia.pdf
chemia.pdf
geografia.pdf

============================================================================================

informacje-2020_21.pdf
zasady-organizacji-konkursow_2020_2021-1-1.pdf
ramowy-regulamin-biologia-1.pdf
ramowy-regulamin-chemia-1.pdf
ramowy-regulamin-fizyka-1.pdf
ramowy-regulamin-geografia.pdf
ramowy-regulamin-jezyk-angielski.pdf
ramowy-regulamin-jezyk-hiszpanski-1.pdf
ramowy-regulamin-jezyk-niemiecki-1.pdf
ramowy-regulamin-matematyka-1.pdf
regulamin-historia.pdf
regulamin-jezyk-polski.pdf
zalaczniki-matematyka.doc
zalaczniki-jezyk-polski-1(2).doc
zalaczniki-jezyk-niemiecki.doc
zalaczniki-jezyk-angielski.doc
zalaczniki-hiszpanski.doc
zalaczniki-geografia.doc
zalaczniki-fizyka.doc
zalaczniki-chemia.doc
zalaczniki-biologia.doc
zalacznik-historia.doc

Pakiet dokumentów na zebranie z rodzicami

Zebranie-zagadnienia-16.09.2020.docx
WAŻNE INFORMACJE O UCZNIU.docx
Protokół Rad Oddz.RR 2010-2011.doc
Oświadczenie szkody 2020-21.docx
OŚWIADCZENIE RODZICA WIZERUNEK.doc
Oświadczenie o zapoznaniu się ze Statutem.. 2020-2021.docx
Lista wpłat-RR.doc
Higienistka-zakres opieki zdrowotnej.pdf

==========================================================================================================

samochwałka1.pdf
samochwałka2.pdf
2020-05-20_Egzamin kl 8_Informacja_AKTUALIZACJA.pdf
WYTYCZNE_Przeprowadzanie_egzaminów(1) (1).docx
20200520 E8 Informacja ZALACZNIKI 1_11 2019_2020 (1).docx
20200520 E8 Informacja ZALACZNIKI 12_18 2019_2020 (1).docx

-------------------

Egzamin ósmoklasisty dokumenty OKE

Nauczanie zdalneU W A G A !!!WNIOSEK O DOPUSZCZENIE DO UŻYTKU SZKOLNEGO PROGRAMU NAUCZANIA ORAZ PODRĘCZNIKÓW DO POSZCZEGÓLNYCH KLAS.docx
Informator w związku z ograniczeniem czasowym MEN.pdf
U W A G A.doc
KARTA PRACY NAUCZYCIELA.doc
Sprawozdanie z pracy zdalnej (1) (2).doc
Jak-przygotowac-wiadomosc-zasoby-OneDrive.pdf
1-pierwsze-logowanie-nauczyciel.pdf
3-nauczyciel-udostepnianie-treści.pdf
2-importowanie-klas.pdf

Dokumentacja PPP

ankieta dla rodzica efektywność ppp.pdf
ankieta dla ucznia efektywność ppp.pdf
decyzja dyrekcja o ppp.pdf
informacja dla wychowawców ppp.pdf
karta ppp dla ucznia.pdf
ocena efektywności ppp tabela.pdf
procedppp.pdf
zestawienie uczniów objetych ppp.pdf
zgoda rodzica na objecie ppp.pdf

Dokumentacja wycieczki szkolne

nowa karta wycieczki.pdf
obowiązki kierownika wycieczki.pdf
obowiązki opiekuna wycieczki.pdf
oświadczenie opiekuna lub kierownika wycieczki.pdf
procedura organizowania wycieczki szkolnej.pdf
przykładowy harmonogram wycieczki.pdf
regulamin wycieczki.pdf
rozliczenie finansowe wycieczki.pdf

Dokumentacja do klasyfikacji klasyfikacja końcowa VIII

Klasyfikacja końcowa klas VIII SP.pdf

Dokumentacja do klasyfikacji szkoły podstawowej

ocena stanu wychowawczego klasy 123.pdf
ocena stanu wychowawczego klasy 456....pdf
protokół klasyfikacyjny klasy 123.pdf
Prot. klasyfikacyjny SP klas IV-VIII 2021.doc
Klasyfikacja końcowa klas VIII SP.doc
ZAGROŻENIA druk.doc

Monitorowanie podstawy programowej

arkusz monitorowania realizacji godzin nowy2018.pdf
Monitoring godzin_rok2018 nowy.pdf
Oświadczenie nauczyciela o realizacji podstawy programowej.pdf