================================================================

Arkusze obserwacji:

ARKUSZ oserwacji nauczyciela.doc
Obserwacja uroczystości szkolnej.doc
WNIOSEK ZFŚS.docx

============================================================================================

==========================================================================================================

samochwałka1.pdf
samochwałka2.pdf
WNIOSEK O DOPUSZCZENIE DO UŻYTKU SZKOLNEGO PROGRAMU NAUCZANIA ORAZ PODRĘCZNIKÓW DO POSZCZEGÓLNYCH KLAS.docx
Informator w związku z ograniczeniem czasowym MEN.pdf
U W A G A.doc
KARTA PRACY NAUCZYCIELA.doc
Sprawozdanie z pracy zdalnej (1) (2).doc
Jak-przygotowac-wiadomosc-zasoby-OneDrive.pdf
1-pierwsze-logowanie-nauczyciel.pdf
3-nauczyciel-udostepnianie-treści.pdf
2-importowanie-klas.pdf

Dokumentacja PPP

ankieta dla rodzica efektywność ppp.pdf
ankieta dla ucznia efektywność ppp.pdf
decyzja dyrekcja o ppp.pdf
informacja dla wychowawców ppp.pdf
karta ppp dla ucznia.pdf
ocena efektywności ppp tabela.pdf
procedppp.pdf
zestawienie uczniów objetych ppp.pdf
zgoda rodzica na objecie ppp.pdf

Dokumentacja wycieczki szkolne

nowa karta wycieczki.pdf
obowiązki kierownika wycieczki.pdf
obowiązki opiekuna wycieczki.pdf
oświadczenie opiekuna lub kierownika wycieczki.pdf
procedura organizowania wycieczki szkolnej.pdf
przykładowy harmonogram wycieczki.pdf
regulamin wycieczki.pdf
rozliczenie finansowe wycieczki.pdf

Dokumentacja do klasyfikacji klasyfikacja końcowa VIII

Klasyfikacja końcowa klas VIII SP.pdf

Dokumentacja do klasyfikacji szkoły podstawowej

ocena stanu wychowawczego klasy 123.pdf
ocena stanu wychowawczego klasy 456....pdf
protokół klasyfikacyjny klasy 123.pdf
Prot. klasyfikacyjny SP klas IV-VIII 2021.doc
Klasyfikacja końcowa klas VIII SP.doc
ZAGROŻENIA druk.doc

Monitorowanie podstawy programowej

arkusz monitorowania realizacji godzin nowy2018.pdf
Monitoring godzin_rok2018 nowy.pdf
Oświadczenie nauczyciela o realizacji podstawy programowej.pdf