Szkoła Podstawowa nr 29 

w Dąbrowie Górniczej

Artystycznie w świetlicy szkolnej  

           Świetlica szkolna to miejsce, w którym można spędzić czas przed lub po lekcjach, a także w czasie przerw śródlekcyjnych. Ze względu na dużą przestrzeń w miejscu tym odbywają się również prelekcje dla rodziców, uroczystości szkolne, konkursy i spotkania z ciekawymi ludźmi (ostatnio wraz z przedstawicielami dąbrowskiej Policji odwiedzili nas Sznupek i bóbr Dąbrowiak). Kierownik świetlicy przyjmuje wpłaty za obiady szkolne. W czasie dni wolnych od zajęć dydaktycznych nauczyciele pełnią tam dyżury opiekuńczo – wychowawcze, a w czasie ferii letnich i zimowych odbywają się półkolonie. Świetlica wyposażona jest w gry planszowe, zabawki, sprzęt audiowizualny, a pomoce te wykorzystywane są do wspólnego odrabiania lekcji czy po prostu gier i zabaw. Nauczyciele świetlicy organizują również zajęcia artystyczne wg następującego harmonogramu:

        Zajęcia umuzykalniające: 9.00 – 9.45   poniedziałek
        Zajęcia plastyczne:           9.00 – 9.45   wtorek                                                                                                                                
        Zajęcia teatralne:             10.00 – 10.45 czwartek

W bieżącym roku szkolnym opiekę nad dziećmi i młodzieżą w świetlicy sprawują:

Mgr Urszula Nowacka- kierownik świetlicy
Mgr Katarzyna Czyżewska
Mgr Małgorzata Purzyńska
Mgr Wioleta Holi
Mgr Beata Kolka
Mgr Bożena Kadłubiec
Mgr Justyna Warchala- Chmielewska
Mgr Dominika Sankowska

                Świetlica czynna jest od poniedziałku do piątku w godzinach 6.30 – 17.00
                    i znajduje się w segmencie C, 1 piętro (obok biblioteki)

WPŁATY NA OBIADY SZKOLNE

 

za miesiąc LISTOPAD  2019

przyjmuje kierownik świetlicy od 04.11.do 08.11.2019.

 

do 8 listopada   2019

 

Dzień 8 listopada   jest ostatnim dniem odpłatności   za obiady.

Prosimy o przestrzeganie terminu wpłat.

 

uczniowie   19 dni x 3,70 = 70,30

 

nauczyciele 19  dni x 6,70= 127,30

 

 

Nieobecność na obiadach należy zgłaszać

osobiście w świetlicy szkolnej , bądź telefonicznie

       

           ( 0-32) 2688602 wew.122

 

  Odpis obowiązuje od następnego dnia po zgłoszeniu.

 

   BEZPIECZNA
I
PRZYJAZNA

ŚWIETLICA SZKOLNA
W naszej szkole w ramach kampanii zrealizowano następujące działania : Bezpieczna i przyjazna świetlica. Świetlica szkolna znalazła się wśród laureatów i otrzymała Certyfikat potwierdzający przyznanie tytułu.


Obok przedstawiamy zdjęcie certyfikatu.

Dokumenty do pobrania: