Dokumenty Szkoły Podstawowej nr 29 z Oddziałami Sportowymi
Statut SP 29 w DG -z 1.09.2023r. (1).pdf
Program Wychowawczo-Profilaktyczny 2021-2022.doc
Wewnątrzszkolny system doradztwa zawodowego 2021-2022.doc
POLITYKA OCHRONY DZIECI 2022,2023.doc