Dokumenty Szkoły Podstawowej nr 29 z Oddziałami Sportowymi
SP 29 w DG -z 14.09.2022r publikacja Statutu.pdf
Program Wychowawczo-Profilaktyczny 2021-2022.doc
Wewnątrzszkolny system doradztwa zawodowego 2021-2022.doc