PRZYJDŹ DO NAS!
Zespół specjalistów Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Dąbrowie Górniczej

 czeka na Ciebie szczegóły w ulotce:
Domowe-Zasady-Ekranowe_FDDS_infografika-A4.pdf
wczesne syptomy uzależnienia od internetu.pdf

Pamiętaj, nie jesteś sam!
Zagrażająca dla całego świata sytuacja, spowodowana pandemią koronawirusa, nie pozostaje obojętna dla naszego zdrowia psychicznego. Wiele osób nie potrafi sobie samodzielnie poradzić z izolacją, trudnymi emocjami 
i zachowaniami, które mogą się pojawić w tym okresie.
Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna uruchamia w tym okresie Infolinię dla dzieci, młodzieży, rodziców i nauczycieli.
Codziennie od 9 do 30 kwietnia 2020r. w godzinach od 8.00 do 18.00, specjaliści poradni służą pomocą!
TELEFON: 509 769 940

Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Dąbrowie Górniczej

Pomoc w poradni jest udzielana bezpłatnie. Do skorzystania z pomocy poradni nie potrzeba skierowania lekarskiego, ani skierowania ze strony przedszkola lub szkoły.
Specjaliści: psycholodzy, pedagodzy, logopedzi, doradcy zawodowi pracują zdalnie i są dostępni telefonicznie od poniedziałku do piątku                       w godzinach swojej pracy – harmonogram dostępny jest stronie internetowej www.poradnia.dabrowa.pl w zakładce aktualności.
Na stronie internetowej poradni www.poradnia.dabrowa.pl w zakładce aktualności umieszczone są także informacje dla uczniów i rodziców,   w zakładce czytelnia – artykuły znajdują się materiały do wykorzystania  w domu.
Sekretariat Poradni jest czynny codziennie w godzinach 7:30-15:30 tel. 322623811, 322625350
Kontaktować można się również mailowo pod adresem: sekretariat@poradnia.dabrowa.pl
Informacja dla rodzica.pdf
Uczniu klasy ósmej.pdf