Pamiętaj, nie jesteś sam!
Zagrażająca dla całego świata sytuacja, spowodowana pandemią koronawirusa, nie pozostaje obojętna dla naszego zdrowia psychicznego. Wiele osób nie potrafi sobie samodzielnie poradzić z izolacją, trudnymi emocjami 
i zachowaniami, które mogą się pojawić w tym okresie.
Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna uruchamia w tym okresie Infolinię dla dzieci, młodzieży, rodziców i nauczycieli.
Codziennie od 9 do 30 kwietnia 2020r. w godzinach od 8.00 do 18.00, specjaliści poradni służą pomocą!
TELEFON: 509 769 940

Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Dąbrowie Górniczej

Pomoc w poradni jest udzielana bezpłatnie. Do skorzystania z pomocy poradni nie potrzeba skierowania lekarskiego, ani skierowania ze strony przedszkola lub szkoły.
Specjaliści: psycholodzy, pedagodzy, logopedzi, doradcy zawodowi pracują zdalnie i są dostępni telefonicznie od poniedziałku do piątku                       w godzinach swojej pracy – harmonogram dostępny jest stronie internetowej www.poradnia.dabrowa.pl w zakładce aktualności.
Na stronie internetowej poradni www.poradnia.dabrowa.pl w zakładce aktualności umieszczone są także informacje dla uczniów i rodziców,   w zakładce czytelnia – artykuły znajdują się materiały do wykorzystania  w domu.
Sekretariat Poradni jest czynny codziennie w godzinach 7:30-15:30 tel. 322623811, 322625350
Kontaktować można się również mailowo pod adresem: sekretariat@poradnia.dabrowa.pl
Informacja dla rodzica.pdf
Uczniu klasy ósmej.pdf