Godziny pracy psychologa szkolnego


Pani mgr Justyna Opiłka- Buła

Poniedziałek   8.00 – 12.00
Środa             11.00 - 15.00
Czwartek       8.00 – 11.00

Zajęcia rozwijające kompetencje emocjonalno- społeczne  

Poniedziałek   7.15 – 8.00
Czwartek       7.15 – 8.00

Konsultacje z rodzicami

Środa             15.00 – 16.00

Gabinet: segment B, parter, sala B- 11 (gabinet terapii pedagogicznej)