Skład Rady Rodziców

Przewodniczący: Grzegorz Guziński

Zastępca przewodniczącego: Sebastian Ścieżka


Skarbnik: Agnieszka Sienkiewicz- Ćwik


REGULAMIN RADY RODZICÓW

Powyższy regulamin działalności Rady Rodziców zostaje ustalony na podstawie art. 53 i 54 ust. z dnia 7 września 1991 roku o systemie oświaty (Dz. U. z 2015 r., poz. 2156), ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. – Karta Nauczyciela i aktów wykonawczych do tych ustaw oraz Statutu Zespołu Szkół nr 3 w Dąbrowie Górniczej.

Nr konta Rady Rodziców:


68 1560 0013 2557 2360 8450 0001

Wszyscy członkowie Rady Rodziców działają społecznie


Cel pracy Rady Rodziców to, miedzy innymi:

 • - zapewnienie dzieciom bezpieczeństwa i dodatkowych atrakcji na terenie szkoły;
 • - finansowanie klasowych i ogólnoszkolnych przedsięwzięć;
 • - w porozumieniu z Dyrekcją szkoły współdecydujemy:
  ·       w jakich warunkach będą się uczyć nasze dzieci;
  ·       jak będzie wyglądał ich czas spędzany w szkole po lekcjach;
  ·       o nagrodach jakie mają dostać;
 • - dzięki zebranym funduszom z Państwa składek:
  ·       pomagamy w organizacji dyskotek, wycieczek itp.;
  ·       nagradzamy dzieci za ich osiągnięcia i pozytywne zachowanie;
  ·       dbamy o wizerunek szkoły;
  ·       finansujemy dyplomy itp. ;
  ·       poprawiamy warunki nauki przez finansowanie wyposażenia klas i pomocy naukowych;
  ·       finansujemy ciekawe nagrody dla naszych dzieci;
  ·       … i wiele innych bieżących pomysłów.