Szkoła Podstawowa nr 29 

w Dąbrowie Górniczej

REKRUTACJA


Dokumenty do pobrania:

Uwaga rodzice /prawni opiekunowie, uczniowie klas VIII szkoły podstawowej i klas III gimnazjum

Dyrektor Szkoły Podstawowej nr 29 z Oddziałami Sportowymi im. Alfreda Szklarskiego w Dąbrowie Górniczej informuje, że nabór do szkół ponadpodstawowych i ponadgimnazjalnych na rok szkolny 2019/2020 prowadzony będzie w systemie elektronicznym.

Kandydaci do szkół dokonują rejestracji od 13 maja 2019 r. do 25 czerwca 2019 r. na stronie: https://slaskie.edu.com.pl wybierając odpowiednio jedną z opcji:
Po wybraniu odpowiedniej opcji uczeń:
  • ·       Zgłasza kandydaturę wypełniając formularz rekrutacyjny - od 13 maja 2019 r.
  • ·       Tworzy listę preferencji szkół.
Każdy kandydat może wybrać z oferty edukacyjnej trzy szkoły, a w nich dowolną ilość oddziałów. Kolejność wyboru szkół ma znaczenie, ponieważ szkoła pierwszego wyboru jest szkołą, do której kandydat chce się najbardziej dostać.
  • ·       W każdej szkole wybiera dowolną liczbę oddziałów.
Większa liczba wybranych oddziałów zwiększa szanse kandydata na przyjęcie do jednej z wybranych szkół.
  • ·       Drukuje wniosek. Wniosek podpisuje kandydat i rodzic/opiekun prawny.

Następnie:
  • ·       Kandydat dostarcza wniosek do szkoły pierwszego wyboru wraz z dokumentami do dnia 25 czerwca 2019 r.
Po zaakceptowaniu wniosku przez szkołę pierwszego wyboru nie ma możliwości zmiany wybranych szkół.
  • ·       Kandydat uzupełnia wniosek o świadectwo ukończenia szkoły i zaświadczenie o wynikach egzaminu zewnętrznego od dnia 21 do 25 czerwca 2019 r.
  • ·       Komisja rekrutacyjna podaje do publicznej wiadomości listę kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych w dniu 16 lipca 2019 r.
  • ·       Do dnia 24 lipca 2019 r. kandydat lub rodzic potwierdza wolę uczęszczania do szkoły, do której został zakwalifikowany.
  • ·       Komisja rekrutacyjna podaje do publicznej wiadomości listę kandydatów przyjętych i nieprzyjętych w dniu 25 lipca 2019 r.

Ponadto kandydat aplikujący do szkoły dwujęzycznej lub sportowej przystępuje do sprawdzianu kompetencji językowych i prób sprawności fizycznej, których termin określony jest w regulaminie naboru oraz na stronie internetowej odpowiedniej szkoły.

            Wszystkie szczegółowe informacje dotyczące naboru na rok szkolny 2019/2020 znajdują się na stronach internetowych szkół ponadgimnazjalnych i ponadpodstawowych oraz w ofercie szkół znajdującej się w elektronicznym systemie naborowym dostępnym po zalogowaniu się przez kandydata na stronie: https://slaskie.edu.com.pl

Film instruktażowy prezentujący sposób rejestracji w systemie naboru elektronicznego znajduje się pod adresem:
https://youtu.be/5eoWyr2sjK4

Dyrektor szkoły
mgr Monika Jagodzińska