Szkoła Podstawowa nr 29 

w Dąbrowie Górniczej

Rekrutacja

do klasy siódmej dwujęzycznej z językiem angielskim w Szkole Podstawowej Nr 29

z Oddziałami Sportowymi im. A. Szklarskiego w Dąbrowie Górniczej
na rok szkolny 2020/2021

dokumenty do pobrania poniżej !!!

Regulamin rekrutacji kl dwujęzyczna 2020-21 (1).rtf
WNIOSEK o przyjęcie do kl.VII dwujęzycznej.doc
Potwierdzenie woli przyjęcia (2) (1).doc
Oświadczenie religia -etyka.docx
Oświadczenie o zamieszkaniu do rekrutacji (1) (1).docx
Oświadczenie dokumenty ucznia (1) (1).docx
Oświadczenie _wielodzietność rodziny kandydata (1) (1).doc
oswiadczenie_o_samotnym_wychowywaniu_dziecka_sp-20 (1) (1).doc
Formularz_rodzicow dziennik elektroniczny.docx

--------------
Nabór do klasy I

Szkoły Podstawowej nr 29 z Oddziałami Sportowymi im. Alfreda Szklarskiego

REGULAMIN Rekrutacji do kl I SP 2020-2021.doc
Oświadczenie dokumenty ucznia (3).docx
oświadczenie o zamieszkaniu do rekrutacji (3).docx
oświadczenie religia (5).docx
Potwierdzenie woli przyjęcia (1) (1).doc
WNIOSEKo przyjęcie spoza rejonu SP 29 2019-20 (1).docx
Oświadczenie _wielodzietność rodziny kandydata (1).doc
oswiadczenie_o_zamieszkaniu_osob__wspierajacych 2017 (1).doc
oswiadczenie_o_samotnym_wychowywaniu_dziecka_sp-20 (1).doc
formularz_rodzicow dziennik (3).docx
oswiadczenie_o_bliskosci_miejsca_pracy (1).doc
REGULAMIN Rekrutacji do kl I SP 2020-2021.pdf
Zgłoszenie rejon I KLASA 2020-21.docx
oświadczenie religia (3).docx
oświadczenie o zamieszkaniu.docx
Oświadczenie dokumenty ucznia (2).docx
formularz_rodzicow dziennik (2).docx

REKRUTACJA DO ODDZIAŁÓW SPORTOWYCH

Rekrutacja uczniów do klasy IV Szkoły Podstawowej Nr 29

z Oddziałami Sportowymi im. A.Szklarskiego
w Dąbrowie Górniczej - rok szkolny 2020/2021


Dokumenty do pobrania:

REKRUTACJA do kl IV sportowych 2020-2021-warunki i kryteria.pdf
zgoda rodziców - testy sprawnościowe (1).doc
zgoda rodziców - oddział sportowy (1).doc
WNIOSEK o przyjęcie do kl.IV oddział sportowy.doc
oświadczenie religia, etyka.docx
opinia wychowawcy (1).doc
Potwierdzenie woli przyjęcia .doc