Rekrutacja do kl I oddziału sportowego o profilu pływackim- 2023-2024.docx

Dokumenty dla rodziców

ZESTAW PRÓB SPRAWNOŚCI FIZYCZNEJ OBOWIĄZUJĄCYCH PRZY NABORZE DO KLASY I SZKOŁY PODSTAWOWEJ.doc
zgoda rodziców - oddział sportowy (5).doc
Potwierdzenie woli przyjęcia (7).doc
oświadczenie religia, etyka-dotyczy uczniów spoza szkoły (3).docx
Oświadczenie o zamieszkaniu do rekrutacji (6).docx
Oswiadczenie_o_samotnym_wychowywaniu_dziecka_sp-20 (4).doc
orzeczenie-lekarskie (1).docx
formularz rodzicow- dziennik eletroniczny (3).docx