Informacje egzamin 8 klasa

Informacja Dyrektora CKE o sposobie organizacji i przeprowadzenia egzaminu.pdf
Komunikat Dyrektora CKE o dostosowaniach.pdf
Komunikat Dyrektora CKE o harmonogramie egzaminu.pdf
Komunikat Dyrektora CKE w sprawie materiałów i przyborów.pdf
Rozporządzenie MEiN-wymagania egzaminacyjne dla egzaminu ósmoklasisty (1).pdf