Rekrutacja uczniów do klasy IV Szkoły Podstawowej Nr 29

z Oddziałami Sportowymi im. A.Szklarskiego
w Dąbrowie Górniczej - rok szkolny 2021/2022

 – oddział sportowy o profilu pływackim (dziewczęta, chłopcy)- lista uczniów przyjętych poniżej!!!

Lista uczniów przyjętych i nieprzyjętych do sportowej 21-22-skonwertowany.pdf
Wyniki rekrutacji do klasy IV - oddział sportowy-skonwertowany.pdf

REKRUTACJA do kl IV sportowych 2021-2022.docx
zgoda rodziców - testy sprawnościowe (2).doc
zgoda rodziców - oddział sportowy (2).doc
WNIOSEK o przyjęcie do kl.IV oddział sportowy (1).doc
Potwierdzenie woli przyjęcia (3).doc
oświadczenie religia, etyka (1).docx
opinia wychowawcy-dotyczy uczniów spoza szkoły.doc
formularz rodzicow- dziennik -dotyczy uczniów spoza szkoły.docx