Rekrutacja do oddziału sportowego

Poniżej znajdują się niezbędne informacje i dokumenty dotyczące rekrutacji do oddziału sportowego w naszej szkole. Zapraszamy !!!

Rekrutacja do kl IV oddziału sportowego o profilu pływackim- 2022-2023.docx
WNIOSEK o przyjęcie do kl.IV oddział sportowy (2).doc
zgoda rodziców - testy sprawnościowe (3).doc
zgoda rodziców - oddział sportowy (3).doc
formularz rodzicow- dziennik eletroniczny-dotyczy uczniów spoza szkoły.docx
Próby sprawnościowe-pływanie.docx
Potwierdzenie woli przyjęcia (5).doc
oświadczenie religia, etyka-dotyczy uczniów spoza szkoły (1).docx