Bal na sto par

W sobotni wieczór, 30 listopada, wolontariusze z naszej szkoły i całego regionu spotkali się na IV Andrzejkowym Balu Wolontariusza. Zabawa, która co roku odbywa się w sosnowieckiej hali DorJan, to okazja do podsumowania działań Szkolnych Klubów, ale także możliwość fantastycznej integracji na tanecznym parkiecie. Był tradycyjny polonez i skoczna belgijka, ale też „oczy zielone” i „miłość w Zakopanem”. Dla każdego coś miłego. Sympatycznie było spotkać naszych Absolwentów, którzy kontynuują pracę charytatywną w szkołach średnich. Czym skorupka za młodu nasiąknie … Miło nam, że ziarno zasiane w naszej szkole kiełkuje dalej.
Jak co roku kierujemy podziękowania dla naszych uczniów za świetną zabawę, a nauczycielom dziękujemy za opiekę w ten sobotni, Andrzejkowy wieczór. Choć nie ukrywajmy … sami dobrze się bawili, a „Makarenę” odtańczyli w perfekcyjny sposób :-) Do zobaczenia za rok, a tymczasem od poniedziałku dalsze działania, bo praca wolontariusza, to nieustanne wyzwania i zadania. Przed nami Kiermasz Świąteczny ( środa 4 grudnia), na który serdecznie zapraszamy.

    Wolontariat w naszej szkole

                   Od kilkunastu lat w naszej szkole bardzo aktywnie działa Szkolny Klub Młodego Wolontariusza.
Jest to inicjatywa skierowana do ludzi młodych, którzy chcą dobrowolnie i bezinteresownie pomagać najbardziej potrzebującym, reagować czynnie na potrzeby środowiska, inicjować działania w środowisku szkolnym i lokalnym oraz wspomagać różnego rodzaju inicjatywy charytatywne, kulturalne itp.
Członkami Klubu Wolontariusza może być młodzież klas VII i VIII, która respektuje zasady Klubu, ale w akcjach mogą brać udział również uczniowie młodszych klas, a także ci, którzy do Klubu nie są zapisani.

Celem Klubu jest formacja młodego człowieka w kierunku uniwersalnych wartości moralnych, zapoznanie dzieci i młodzieży z ideą wolontariatu oraz jej propagowanie, włączanie uczniów w życie społeczności szkolnej i środowiska lokalnego, rozwijanie zainteresowań, uwrażliwienie na cierpienie, samotność i potrzeby innych, kształtowanie postaw prospołecznych, rozwijanie empatii, budowanie poczucia odpowiedzialności za siebie i za innych, rozwijanie umiejętności dzielenia się z innymi (dobrym słowem, umiejętnościami, dobrami materialnymi), kształtowanie umiejętności działania zespołowego, wspieranie ciekawych inicjatyw uczniów, zawieranie głębokich, wartościowych przyjaźni, tworzenie więzi między nauczycielami a uczniami.

Szkolnym koordynatorem wszystkich działań o charytatywnym charakterze jest pani mgr Beata Baniak, ale w zawsze aktywnie wspierają ją inni nauczyciele, wychowawcy, opiekunowie Samorządu Szkolnego, a przede wszystkim uczniowie i rodzice.
Nie sposób wymienić tu wszystkich akcji i instytucji, z którymi przez lata współpracowaliśmy i wspieraliśmy. Przedstawiamy tylko kilkanaście z nich.
-Ośrodek dla Dzieci Niewidomych i Niedowidzących w Dąbrowie Górniczej,
-Stowarzyszenie Wiosna - ogólnopolska akcja "Szlachetna Paczka" (corocznie),
-Fundacja "Okaż Serce Dzieciom i Osobom Niepełnosprawnym" z Łodzi - akcje w supermarketach,
-Fundacja "Serce Dziecka" z Warszawy - organizacja dwóch koncertów charytatywnych na rzecz chorej na serce dziewczynki,
-Fundacja "Kasperek" - zbiórka nakrętek na rzecz osób poszkodowanych w wypadkach komunikacyjnych,
-Stowarzyszenie Opieki nad Zwierzętami "Nadzieja na Dom" - stała pomoc zwierzętom ze schroniska oraz adopcje wirtualne,
-Polska Akcja Humanitarna - "Akcja Edukacja",
-Amnesty International - "Maraton Pisania Listów" w obronie praw człowieka,
-Dom Opieki Społecznej "Pod Dębem" w Dąbrowie Górniczej - wykonywanie stroików i ozdób świątecznych dla pensjonariuszy Domu Opieki,
-Fundacja Śląskiego Centrum Chorób Serca w Zabrzu - akcja "Poduszka dla Maluszka",
-Centrum Opiekuńczo - Wychowawcze Pomocy Dziecku i Rodzinie w Sosnowcu - zbiórka darów,
-Fundacja "Dar Serca" - zbiórka darów dla dzieci z problemami kardiologicznymi,
-Fundacją "Narodowe Centrum Górskie" - udział w akcji Polskie szkoły dla Nepalu,
- udział w ogólnopolskiej akcji "Żyj z pompą" - kampania na rzecz osób z Mózgowym Porażeniem Dziecięcym,
-udział w akcji "Poratuj Misiem" - zbiórka przeprowadzona dla Komendy Powiatowej Policji, Komendy Powiatowej Straży Pożarnej, Grupy Jurajskiej GOPR oraz Szpitala Powiatowego w Zawierciu - maskotki będą wspierać ofiary wypadków czy domowej przemocy,
- udział w akcji "Marzycielska Poczta" - akcja, która polega na wysyłaniu listów i kartek do chorych dzieci,
- udział wolontariuszy w Światowych Dniach Młodzieży.
Nasi wolontariusze angażują się również w przygotowanie różnych montaży słowno - muzycznych, przedstawień i uroczystości, które są wystawiane także dla społeczności lokalnej. Dwa razy do roku organizujemy kiermasze świąteczne w szkole. Odbyło się również kilka charytatywnych Koncertów Noworocznych i Pikników Rodzinnych. Od kilku lat bawimy się wspólnie na Balu Wolontariusza w Sosnowcu, który jest podsumowaniem działalności regionalnych klubów i okazją do integracji z wolontariuszami z okolicznych szkół.

Prawa wolontariusza
1. Wolontariusz ma prawo do wsparcia ze strony Koordynatora i Opiekunów Klubu.
2. Wolontariusz ma prawo do zgłaszania własnych pomysłów, propozycji i inicjatyw.
3. Wolontariusz ma prawo do podejmowania zadań w wymiarze nie utrudniającym nauki w szkole, pomocy w domu oraz własnego odpoczynku.
4. Wolontariusz ma prawo do oczekiwania pozytywnych efektów swej pracy.
5.Wolontariusz klasy VIII otrzymuje na świadectwie ukończenia szkoły wpis o aktywnym uczestnictwie w Szkolnym Klubie Młodego Wolontariusza.
6. Wolontariusz ma prawo do rezygnacji na rzecz wolontariatu uprzedzając wcześniej Koordynatora Klubu.

Obowiązki wolontariusza
1. Członkowie Klubu Wolontariusza muszą przedstawić pisemną zgodę rodziców lub prawnych opiekunów na działanie w wolontariacie szkolnym (załącznik nr 1)
2. Wolontariusz ma obowiązek uczestniczyć w spotkaniach Klubu oraz przestrzegać jego zasad.
Zapraszamy i gorąco zachęcamy do udziału w naszych akcjach. Informacje o bieżących zbiórkach, kiermaszach i innych wydarzeniach znajdują się na szkolnym profilu na Facebooku i na gazetkach ściennych w szkole. TY też możesz pomóc!