Rekrutacja do kl. I sportowej o profilu pływackim

Jeśli chcecie Państwo zapisać dziecko do oddziału sportowego, należy wypełnić elektroniczny formularz WNIOSKU / ZGŁOSZENIA i złożyć go w Szkole Podstawowej nr 29 z Oddziałami Sportowymi w terminie od 25 marca 2024 r. do 12 kwietnia 2024 r. do godz. 15:00.

Ważne! Kandydat ubiegający się o przyjęcie do klasy sportowej musi posiadać bardzo dobry stan zdrowia potwierdzony orzeczeniem lekarskim wydanym przez lekarza POZ oraz uzyskać pozytywny wynik próby sprawności fizycznej.

W terminie 17 kwietnia 2024 r. (I termin) oraz 22 kwietnia 2024 r. (II termin) odbędą się próby sprawności fizycznej dla kandydatów. Szczegółowe informacje uzyskacie Państwo w sekretariacie szkoły oraz na stronie szkoły.

Ogłoszenie listy kandydatów, którzy uzyskali pozytywne wyniki prób sprawności fizycznej odbędzie się 23 kwietnia 2024 r. do godz. 15:00

Należy pamiętać, że uzyskanie pozytywnego wyniku próby sprawnościowej nie gwarantuje zakwalifikowania dziecka do oddziału sportowego. Przyjęte zostaną dzieci, które w testach sprawnościowych osiągną najwyższą punktację.

Ogłoszenie listy kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych odbędzie się 29 kwietnia 2024 r. do godz. 15:00

Po ogłoszeniu list kandydatów zakwalifikowanych Rodzice kandydata zakwalifikowanego do przyjęcia do Szkoły Podstawowej nr 29 z Oddziałami Sportowymi w Dąbrowie Górniczej potwierdzają w szkole wolę uczęszczania w terminie od 29 kwietnia 2024 r. do 09 maja 2024 r. do godz. 13:00.

W przypadku niezakwalifikowania się dziecka do oddziału sportowego, należy zgłosić się do szkoły obwodowej, gdzie dziecko objęte obowiązkiem szkolnym ma zagwarantowane miejsce podczas elektronicznego naboru.

Ogłoszenie listy kandydatów przyjętych i nieprzyjętych: 10 maja 2024 r. do godz. 12:00

UWAGA!! Dzieci posiadające orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego ubiegające się o przyjęcie do oddziału integracyjnego lub specjalnego nie biorą udziału w rekrutacji elektronicznej. Rodzic dziecka z orzeczeniem powinien zgłosić się bezpośrednio do szkoły z oddziałami integracyjnymi lub specjalnymi.

UWAGA!! Rodzicowi/opiekunowi prawnemu, którego dziecko na jego wniosek zostało przyjęte do szkoły spoza obwodu nie przysługuje zwrot za dowóz dziecka na zajęcia do wybranej szkoły podstawowej.

 

W przypadku pytań lub wątpliwości zapraszamy do kontaktu z sekretariatem szkoły

SZKOŁA PODSTAWOWA Nr 29 z Oddziałami Sportowymi
im. A. Szklarskiego w Dąbrowie Górniczej
ul. Gustawa Morcinka 4,
41-300 Dąbrowa Górnicza

tel: 32 268 86 02
e-mail: sekretariat@sp29.dg.pl