Samorząd Uczniowski

SAMORZĄD SZKOLNY W ROKU SZKOLNYM 2023/2024

Przewodnicząca Alicja Szewczyk 6Dp

Z-ca przewodniczącej Łukasz Sikora 7Cp (SP29)

Z-ca przewodniczącej Daniel Wróbel 8A (SP29)

Członek Oliwia Chmielowiec 4C (SP29)

Członek Piotr Noga 2C (SP29)

Członek Alicja Podsiadło 3B (SP29)

Członek Lena Kajdy 3A (SP29)

Członek Michał Wański 2A (SP29)

We wrześniu 2023 r. w naszej szkole odbyły się wybory do Samorządu Uczniowski.

Najwięcej głosów zdobyła Alicja Szewczyk z klasy VI d i została Przewodniczącą naszej szkoły. Kolejne miejsca zajęli Łukasz Sikora z klasy VII c oraz Daniel Wróbel z klasy VIII a, którzy zostali Zastępcami Samorządu Uczniowskiego. Funkcje członków objęli: Oliwia Chmielowiec z klasy IV c, Łukasz Noga z klasy IIc, Alicja Podsiadło z klasy III b, Lena Kajdy z klasy III a oraz Michał Wański z klasy II a.

Samorząd Uczniowski zaraz po wyborach zaczął wypełniać swoje m.in. wspólnie z opiekunami opracował plan działań na najbliższe miesiące.

Mocno wierzymy, że Samorząd Uczniowski zadba o to, by dobrze reprezentować interesy uczniów oraz podejmie działania aby czas spędzony w szkole mijał w przyjemnej atmosferze.