Zastępstwa

Zastępstwa dla poszczególnych klas dostępne w dzienniku elektronicznym

https://uonetplus.vulcan.net.pl/dabrowagornicza